การดำเนินงาน

หมวดหมู่ : การดำเนินงาน

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

งานกิจการสภา

การประเมินการจัดการการบริการสาธารณะ

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

จดหมายข่าว

ประมวลจริยธรรม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

สํานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน