ติดต่อเทศบาล

ติดต่อสอบถาม


admin@chaecity.go.th
ถ. สุขาภิบาล 14 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักปลัดเทศบาล :  044-448067
กองคลัง :  044-444840
กองช่าง :  044-444840
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม :  044-448068
กองการศึกษา :  044-448519
งานสวัสดิการสังคม :  044-444919

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน