22 มีนาคม นี้....พบกับตลาดนัดขยะ #ครั้งที่1 "เปลี่ยนขยะเป็นเงิน"

22 มีนาคม นี้....พบกับตลาดนัดขยะ #ครั้งที่1 "เปลี่ยนขยะเป็นเงิน"
22 มีนาคม นี้....พบกับตลาดนัดขยะ #ครั้งที่1 "เปลี่ยนขยะเป็นเงิน"

...

22 มีนาคม นี้....พบกับตลาดนัดขยะ #ครั้งที่1
ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี อ.ครบุรี
#ประเภทขยะได้แก่...กระดาษ พลาสติก ขวด ลังเบียร์ แบตเตอรี่ เหล็ก สเตนเลส ตะกั่ว ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม
จัดโดย...เทศบาลตำบลแชะ