# ผ้าทอไทยใส่สนุก ใส่สบาย ใส่ได้ทุกสไตล์ # ทุกวันศุกร์ เทศบาลตำบลแชะ ร่วมใจสวมใส่ผ้าทอไทย มาปฏิบัติงาน

# ผ้าทอไทยใส่สนุก ใส่สบาย ใส่ได้ทุกสไตล์ # ทุกวันศุกร์ เทศบาลตำบลแชะ ร่วมใจสวมใส่ผ้าทอไทย มาปฏิบัติงาน

...

# ผ้าทอไทยใส่สนุก ใส่สบาย ใส่ได้ทุกสไตล์ # ทุกวันศุกร์ เทศบาลตำบลแชะ ร่วมใจสวมใส่ผ้าทอไทย มาปฏิบัติงาน