งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

นายวชิระ เพราะขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นางสายใจ แหว่กระโทก
พนักงานวิทยุ
นายธีญ์ธวัช แอบกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายสุพจน์ อ่างกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

นางสาวการดา ย่อมกระโทก
พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง

นายพณชัย เดชชัยศักดิ์
พนักงานดับเพลิง
นายภูมินทร์ ศรีวรรณา
พนักงานดับเพลิง

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน