โครงทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในเขตเทศบาลตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์

โครงทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในเขตเทศบาลตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์

...

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลแชะ จัดโครงทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในเขตเทศบาลตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลเมืองนางรอง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดในการทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมี นายกมล อัครเมธีกุล นายเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชะ และคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแชะ ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้