โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2566

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเเชะได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายเเข็งเเรงสมบูรณ์ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย

โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2566
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2566
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2566
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2566
โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน  2566

...