โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กก่อนวัย รักการออกกำลังกายและสร้างสุขนิสัยในการ ดูเเลสุขภาพด้วยการออกการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยฝึกทักษะ ในการเล่นร่วมกันอย่างปลอดภัย และมีความสุข

โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565
โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย ประจำปี2565

...