โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

เวลา 09.00 น.วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภาสกร พณิชพรชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลแชะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ในตลาดทั้งสามแห่งของเทศบาลตำบลแชะ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลครบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้