เปิดตลาดนัดขยะ และ ธนาคารขยะ (ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567)

เปิดตลาดนัดขยะ และ ธนาคารขยะ (ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567)

...

เปิดตลาดนัดขยะ และ ธนาคารขยะ (ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567)
#ถึงเวลาเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "เงิน"
เทศบาลตำบลแชะ จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดขยะ และ ธนาคารขยะ ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในชุมชนและครัวเรือน ณ บริเวณลานจอดรถเทศบาลตำบลแชะอ.ครบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 -11.00 น. ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก