เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566

...

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแชะ จัดประชุมเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดราชพัสดุ เทศบาลตำบลแชะ ครั้งที่ 2/2566 #นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลแชะ และพ่อค้า-แม่ค้า ตลาดราชพัสดุเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
#นายก_กี่ เทศบาลตำบลแชะ