เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ "ครั้งที่ 2"

...

"เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ "ครั้งที่ 2"
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 7 พ.ย.65 ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับอาคันตุกะศิลปินจาก 17 ประเทศในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติครั้งที่ 2 ที่เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ โดยทางอำเภอครบุรีในฐานะเจ้าภาพได้จัดเตรียมการแสดงศิลปพื้นบ้านนานาชนิด รวมถึงอาหารและขนมพื้นบ้านไว้รอให้การต้อนรับคณะอย่างสวยงามตระการตา
ซึ่งทางอาคันตุกะศิลปินพื้นบ้าน นานาชาติ 17 ประเทศ ที่เดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ก็เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสู่สังคม New Normal หรือวิถีชีวิตใหม่ พร้อมทั้งมอบรางวัล “เพชรแห่งเอเชีย” ในเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 2 (2nd Korat International Folklor Festival) ให้กับนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เทศบาลตำบลแชะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจให้พื้นที่ชุมชนเป็นที่รู้จักในการใช้ความสามารถในการชักจูง ทำให้ผู้อื่นมีความพึงพอใจยอมรับ คล้อยตามกับวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดเป็นมูลค่า "Son Power" โดยใช้หลักบริหารจัดการโครงการกับชุมชนที่จัดกิจกรรมด้วยกลไก "บวร" ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้านจากตัวแทนของทั้ง 17 ประเทศในวันนี้ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมเพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคตด้วย