ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

...

"ประชาสัมพันธ์"
#การป้องกันและปราบปรามการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายในจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง...ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า "บารากู่ บารกู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า