“กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลแชะ มีความปรารถเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุขตามเจตนารมณ์ ที่ได้ตั้งไว้  และจะมุ่งเน้นพัฒนาให้เทศบาลตำบลแชะ เป็นเทศบาลที่เจริญก้าวหน้าต่อไป”

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน