สมาชิกสภาเทศบาล

นายธนวัฒน์ ศิริพร
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 061-0652715        

นายชูชีพ รักษ์กระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.080-0039088          

ร้อยตำรวจโท เชื้อ เทียะกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.                                

นางวนิดา กุลไกลจักร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.                                

นางเรรินทร์ วงษ์กลม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.                                

นางวันดี เพชรกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.                                

นางสำรวย แอบผักแว่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.                                

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.                                

นางดวงรัตน์ ยามกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.                                

นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.                                

นายบุญเชียง เอื้ออังสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.                                

นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.                                

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน