วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567
วิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567

...

วันที่ 23 มีนาคม 256 เวลา 09.00 น. นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวเทศบาลตำบลแชะ ร่วมกิจกรรมวิ่งคบไฟเพื่อนำไปจุดพลุสี่มุมเมือง ในการเปิดงานวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2567 โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.ครบุรี เขต1 เป็นผู้นำในการวิ่งคบไฟ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี โดยรับจากอำเภอเสิงสาง วิ่งต่อในอำเภอครบุรี และส่งต่อให้อำเภอโชคชัย