ร่วมพิธีเปลี่ยนพัสตราภรณ์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี

ร่วมพิธีเปลี่ยนพัสตราภรณ์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี

...