รักษ์โลก ลดโลกร้อน ทต.แชะปลูกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์

รักษ์โลก ลดโลกร้อน ทต.แชะปลูกไม้ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์

...

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลแชะ นำโดย นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ นำทีมคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ปลูกต้นทองอุไรและต้นพุดศุภโชค ณ บริเวณสวนหย่อมซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบลแชะ เพื่อปรับปรุงสวนภูมิทัศน์ให้สวยงาม ต้นทองอุไรและต้นพุดศุภโชคนั้นเป็นพรรณไม้มงคลที่คนโบราณเชื่อว่าการปลูกประดับหน้าบ้านจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีเงินทอง