พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

...

เวลา 09.00 น.วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลแชะ โดยการนำของนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชะ