พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

...

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลแชะโดยการนำของนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี และ พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอครบุรี ตามลำดับ