"บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี รดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแชะให้สวยงามอยู่เสมอ

"บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี รดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแชะให้สวยงามอยู่เสมอ
"บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี รดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแชะให้สวยงามอยู่เสมอ
"บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี รดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแชะให้สวยงามอยู่เสมอ

...

วันที่ 2 มีนาคม 2566 "บ้านเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" เทศบาลตำบลแชะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี รดน้ำต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลแชะให้สวยงามอยู่เสมอ