บรรยากาศงานวันลอยกระทงวัดสมุทรการ(แชะ) ประจำปี 2565

...