ทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย 5

ทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย 5
ทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย 5
ทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย 5
ทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย 5

...

วัะที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแชะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ บริเวณชุมชนท่าหลวง ประกอบแบบเทคอนกรีตฝารางระบายน้ำ ถนนประสานสมุทร ซอย5 ซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าตลาดราชพัสดุ และซ่อมบำรุงระบบเคร่ื่องไฮดรอลิครถแทรกเตอร์ ให้พร้อมใช้ปฎิบัติงานอยู่เสมอ