จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา

จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา
จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา
จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา
จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา
จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา
จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลแชะ #อำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจราจร ณ จุดบริเวณหน้าโรงเรียนครบุรีวิทยา

...