งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)

งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)
งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ)

...

งานบุญใหญ่ประจำปี ตักบาตรเทโว วัดสมุทรการ(แชะ) เวลา 07.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เทศบาลตำบลแชะ นำโดย นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลแชะ ร่วมทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวพุทธ