งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2

งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2
งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2
งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2
งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2

...

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลแชะ งานกองช่างตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนราษฎร์พัฒนาซอย 2 ถึงบริเวณแยกศูนย์เด็กเล็กตรงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด