กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม

กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม
กิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม

...

วันอังคารที่่ 17ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแชะ จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทร มหาราช 13 ตุลาคม 2566 นำโดย นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ และผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ หจก.ยงประเสริฐ จำกัด บริษัท กิจแสงเมทัล จำกัด บริษัทตั้งง่วนเส็งวัสดุก่อสร้าง จำกัด ร้านรวมเกษตร ร่วมบริจาคสิ่งของมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการติดเตียงและผู้ยากจนในเขตเทศบาล จำนวน 40 ชุด ณ บริเวณสนามด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแชะ

โดยมี นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีแชะ นายภาสกร พณิชพรชัย รองนายกเทศมนตรี นายพจนารถ วิริยะจารุ รองนายกเทศมนตรี นายภิญโญ โยนกระโทก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้