กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567

...

วันพฤหัสบดีที่19 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลแชะ นำโดยนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ จัดกิจกรรมตามโครงการเรารักษ์ลำแชะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการลอกผักตบชวา วัชพืช ณ บริเวณสะพานท่าโฉ่ เพื่อให้น้ำละบายได้สะดวก ป้องกันการตื้นเขินและน้ำท่วมขัง