กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

...

เวลา 09.00 น.วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลแชะ โดยการนำของนายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ม.4 บ้านแชะ จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดถนนเส้นหลังที่ว่าอำเภอครบุรี
+55
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ความรู้สึกทั้งหมด
คุณ และ คนอื่นๆ อีก 27 คน