การบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อค้นยาผู้ติดยาเสพติด

การบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อค้นยาผู้ติดยาเสพติด
การบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อค้นยาผู้ติดยาเสพติด

...

เทศบาลตำบลแชะ ร่วมกับ ปกครองอำเภอครบุรี  สถานีตำรวจภูธรครบุรี และสาธารณสุขอำเภอครบุรี  ร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ในวันที่  18  พฤษภาคม 2566  ณ บริเวณสะพานข้ามลำแชะ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา