งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวชิระ เพราะขุนทด
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายวชิระ เพราะขุนทด

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายสำรวย ลาภกระโทก
พนักงานเทศกิจ

นายสำรวย ลาภกระโทก

พนักงานเทศกิจ

นายธีญ์ธวัช แอบกระโทก
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายธีญ์ธวัช แอบกระโทก

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุพจน์ อ่างกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

นายสุพจน์ อ่างกระโทก

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง

นายนิรุธ ตราพระสำโรง
พนักงานดับเพลิง

นายนิรุธ ตราพระสำโรง

พนักงานดับเพลิง

นายวีระยุทธ แตรพิมาย
พนักงานดับเพลิง

นายวีระยุทธ แตรพิมาย

พนักงานดับเพลิง