ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ที่อยู่  : ถ. สุขาภิบาล 14 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 044-444840 , 044-448067-8 ต่อ 12 , 18-19 โทรสาร 044-444841
E-Mail : admin@chaecity.go.th