โรงเรียนผู้สูงอาเทศบาลตำบลแชะ

21 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแชะ โดยงานสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอาเทศบาลตำบลแชะ) ณ วัดสมุทรการ (แชะ) โดยเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และในวันนี้มีผู้สูงอายุให้ความสนใจมาโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน