โครงการลอกผักตบชวาคลองลำแชะ

22 ก.ค. 63

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลแชะ ร่วมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอครบุรี ทหารจากหน่วย ป.3 พัน 3 (ค่ายสุรนารี) โรงแป้งเยเนอร์รัล สตาร์ช โรงงานน้ำตาลครบุรี ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ที่คลองลำแชะ เนื่องด้วยวันปิยมหาราช ขอขอบพระคุณจิตอาสาทีมาร่วมดำเนินการและขอขอบพระคุณ พ่อแม่พี่น้องที่ได้นำน้ำ อาหาร ขนม มามอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ขอบคุณที่งานเทศบาลตำบลแชะ ที่ไม่เหนื่อย…..