โครงการมหกรรมกีฬา ต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2565

24 ต.ค. 65

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. #นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา #นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมหกรรมกีฬา ต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี 2565” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาชั่วคราว บริเวณงานงิ้วฉลองศาลเจ้าปู่-ย่า ประจำปี ’65 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี ตัวแทนนักกีฬาจากชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด
#โดยมี นายภาสกรพ #รองนายกเทศบาลตำบลคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลฯ,พนักงานเทศบาลตำบลแชะ เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้!