เทศบาลตำบลแชะได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และห้องน้ำ ให้กับผู้พิการ รายนายจตุพร ธนาวัฒนกุล บ้านเลขที่ 976 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562

20 ส.ค. 63