#รู้หน้าที่_มีวินัย_ใฝ่ความดี #คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

14 ม.ค. 66

 

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี #นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา #นายอำเภอครบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยเทศบาลตำบลแชะ โดยมี นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี และตำบลใกล้เคียง ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าคิด กล้าแสดงออก และฝึกทักษะทุกๆด้านผ่านกิจกรรมต่างๆ การแสดงบนเวที การประกวดภาพวาดระบายสี เรื่อง “เด็กไทยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” รวมถึงการเล่นเกมส์ตอบคำถามร่วมสนุกรับของรางวัลต่างๆมากมาย