ประกาศประกวดราคาซื้อ(e-bidding)รถยนต์บรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน

15 ก.พ. 62