โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพราษฎรในเขตเทศบาลตำบลแชะ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการถนอมอาหาร (แหนมหมู และแหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่) เทศบาลตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดสมุทรการ (แชะ)

Type Text Here.

อัพเดทเมื่อ : 20-08-2020 15:26:32


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology