โครงการจัดการขยะภายในวัด

เทศบาลตำบลแชะ ได้ร่วมมือกับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแชะ และพระภิกษุสงฆ์ วัดสมุทรการ (แชะ) เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะภายในวัด โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อลดขั้นตอนในการกำจัดขยะ นำไปสู่ระบบคัดแยกขยะของเทศบาลตำบลแชะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

อัพเดทเมื่อ : 06-11-2018 11:34:05


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology