โครงการเรารักษ์ลำแชะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแชะ นำโดยท่านนายกธนดล ชัยยุตต์ร่วมกับชุมชนได้ดำเนินโครงการเรารักษ์ลำแชะ โดยได้ทำการลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองลำแช จากสะพานห้วยทราย ถึง สะพานประปาแรงต่ำ

อัพเดทเมื่อ : 28-02-2018 15:57:04


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology