กิจกรรม (Kick Off) โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา"

กิจกรรมลอกคลอง ลอกผักตบชวา บริเวณคลองในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นอย่างดี

อัพเดทเมื่อ : 07-06-2017 15:00:31


 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ
ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
E-Mail: admin@chaecity.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology