กองสาธารณสุข

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
063-3635156

นายกิติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

063-3635156

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นายกิติวุฒิ งามตะขบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการ

นายกิติวุฒิ งามตะขบ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการการ

นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนครินทร์ สีสาสีมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาคร ทวีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาคร ทวีรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวันชนะ บวบกระโทก
นักจัดการงานทั่วไป

นายวันชนะ บวบกระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

นายสมชาย กริ่งกระโทก
พนักงานทำความสะอาด

นายสมชาย กริ่งกระโทก

พนักงานทำความสะอาด

นายสมบัติ บุญทา
พนักงานดับเพลิง

นายสมบัติ บุญทา

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวัตร แหว่กระโทก
คนงาน

นายณัฐวัตร แหว่กระโทก

คนงาน

นายสมสันต์ ยามกระโทก
คนงาน

นายสมสันต์ ยามกระโทก

คนงาน

นายทุม แหยงกระโทก
คนงาน

นายทุม แหยงกระโทก

คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง
คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง

คนงาน


คนงาน

คนงาน