ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

05 เม.ย. 56

ประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์