สารจากนายก เทศบาลตำบลแชะ สารจากปลัด

“กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลแชะ มีความปรารถเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุขตามเจตนารมณ์ ที่ได้ตั้งไว้  และจะมุ่งเน้นพัฒนาให้เทศบาลตำบลแชะ เป็นเทศบาลที่เจริญก้าวหน้าต่อไป”

นายก ปลัด

ดิฉันในฐานะปลัดเทศบาลมีหน้าที่โดยตรงที่จะนำพาพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่นำนโยบายของผู้บริหารมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลแชะเป็นสำคัญ

ประกาศ

เทศบาลตำบลแชะ

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลแชะ  ถ. สุขาภิบาล 14 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

E-Service Chaecity

more
E-Service เทศบาลตำบลแชะ
E-Service เทศบาลตำบลแชะ

คำขวัญประจำ
เทศบาลตำบลแชะ

หลวงพ่อสันติสุขคู่บ้าน

ศูนย์ราชการคู่เมือง

ครบเครื่องแหล่งการค้า

เด่นสง่าสองอนุสาวรีย์

นามบ้านนี้มีที่มา เพี้ยนจาก

"แฉะ" เป็นบ้าน "แชะ"

วิดีโอกิจกรรม

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน